Oprichting

Jongerenkoor Onderweg werd eind jaren zestig opgericht door een groep jongeren van de RK kerk van Papendrecht. Hiertoe waren zij geïnspireerd door een idee van de heer M. van Geel. Met zijn medewerking kwam in februari 1969 een team uit Rotterdam naar de kerk in Papendrecht om een jongerenmis te laten plaatsvinden. De bedoeling daarbij was de jongeren uit de kerk in beweging te brengen. Op een vergadering van de jongeren, op 8 maart 1969, werd besloten zelf een jongerenmis uit te voeren. Op 13 april 1969 werd die eerste jongerenmis gehouden onder leiding van mevrouw Joke Brand-Olde Riekerink.

Oude foto

Oude foto van het jongerenkoor.

Vanaf het begin (en nog steeds) zijn de jongeren betrokken bij de opbouw van de gehele viering die zij verzorgen, dus behalve de invulling van de liederen wordt ook meegedacht over liturgische teksten en vormgeving.

Na mevr. Brand-Olde Riekerink nam Joop Hasselmeijer van 1971 tot 1972 de leiding van het koor op zich. Hij werd opgevolgd door Jan Peter van 1972 tot 1974 waarna Jan Bansberg het koor dirigeerde tot juni 1976.

De Naam

Logo JKO

Het logo van Jongerenkoor Onderweg.

Haar naam kreeg ons jongerenkoor in april 1977. De naam is gekozen na het uitschrijven van een prijsvraag door pastoor Stockmann en dhr. Riel Verbeek die dhr. Bansberg opvolgde. Elly Bansberg won met de naam ‘Onderweg‘.

Onder leiding van Riel Verbeek beleefde het koor in de jaren zeventig een grote bloei, met meer dan 100 leden en heel veel plezier en saamhorigheid. Eind jaren tachtig liep het ledental zodanig terug dat oud-leden werden uitgenodigd het koor met kerst en pasen te komen versterken. Zodoende heeft het koor jarenlang gezongen in de unieke samenstelling: half jongeren, half volwassenen.

Nieuw Leven

Met de komst van John van Werkhoven als nieuwe dirigent in oktober 1999 is het koor nieuw leven ingeblazen en muzikaal een nieuwe weg ingeslagen. Het repertoire is vrijwel geheel vernieuwd.

Het koor verzorgt voornamelijk jongerenvieringen in de eigen parochiekerk, maar laat zich ook graag elders uitnodigen… Dat laatste is ook op een aantal fotocollages te zien.

Verder staat bij ons ook de gezelligheid hoog in het vaandel. Behalve dat we met elkaar zingen, trekken we er ook wel met elkaar op: we organiseren uitjes en koorkampen en ook gezellige fuifavonden!

Recent

In januari 2005 heeft John van Werkhoven helaas afscheid genomen. Het koor zingt nu onder leiding van dirigente Irene van Geel. Hoewel ze ons eigenlijk slechts tijdelijk wilde dirigeren willen wij haar nu niet meer kwijt en zij ons ook niet!

Jongerenkoor Onderweg vierde op 6-6-2009 haar 40 jarig bestaan. Wij deden dit met een grootse reunie voor alle oud-koorleden en natuurlijk voor en in samenwerking met alle toen huidige koorleden. Het weer zat ons die dag erg mee. De dag begon voor de toen huidige koorleden erg vroeg. De laatste dingen die de avond ervoor nog niet konden worden klaargezet als een party-tent, instrumentaria die door ex-koormuzikanten werden gebracht werden aangesloten, enz. werden geregeld. Wat later die ochtend werd het druk op het kerkplein waar eenieder zijn of haar maatje van toen weer ontmoeten en in de kerk werd door velen al druk gezongen en gespeeld. De drie dirigenten die het koor tot nu toe heeft gekend waren van de partij. Zij hebben met alle (ex-)koorleden liederen gerepeteerd die we met elkaar diezelfde avond nog tijdens de eucharistieviering zouden zingen. Het eten was goed verzorgd, er was een fotopresentatie op groot scherm en genoeg bij te kletsen zodat het voor iedereen een onvergetelijke jubileumdag geworden is.

Ondanks de wendingen van de afgelopen jaren, zoals wisselingen van muzikanten en dirigenten, zijn de sfeer en gezelligheid gebleven. Dat is maar goed ook, want nu weer zo goed als voltallig zijn qua band, zijn we er met elkaar nog gemotiveerder tegenaan gegaan! Zeker ook nadat wij als koor nog groter zijn gegroeid, is het alleen maar gezelliger geworden en laten we meer en meer van ons horen.

Het jongerenkoor Young Spirit uit Berkel en Rodenrijs, is opgeheven en grootendeels overgegaan in ons koor. Dit betekend dat we gelijk veel meer leden hebben sinds medio 2010. We zingen nu ook af en toe in Berkel en Rodenrijs en directe omgeving! Erg leuk allemaal!!

Actief Koor

Waaruit onze gemotiveerdheid om als groep vieringen op te luisteren en andere dingen samen te ondernemen blijkt? Nou.. in 2007, 2009, 2010 en 2011 hebben we meegedaan aan het jongerenkorenfestival in Poeldijk (zie berichten). Daaraan hebben wij beide keren een gezellig weekend weg gekoppeld in het scoutinghuis in Poeldijk. Verder hebben we als groep meegedaan in april 2010 aan het volleybaltoernooi dat al voor de 30e keer werd georganiseerd voor Katholieke Jongerengroepen uit Nederland. In de zomervakantie van 2009 zijn we met elkaar een dagje wezen picknicken en kanoen in de Biesbosch. Kortom genoeg leuke dingen die ons als groep toch een echt club maakt vol van gezelligheid en saamhorigheid.

Uitvoering

Het koor op het Nationaal Jongerenkorenfestival Rijsbergen.

In het jaar 2013 heeft ons koor voor de eerste keer deel genomen aan het Nationaal Jongerenkorenfestival te Rijsbergen (zie foto’s). Ondanks dat dit onze eerste verschijning was op een nationaal toneel hebben we de 2e prijs in de B-competitie weten te bemachtigen.

Komt u ook eens luisteren hoe we vandaag de dag klinken?