Voor het nodige regel- en nadenk-werk heeft ons koor een bestuur. Dit bestuur bestaat uit:

Functie Bestuurslid
Voorzitter Ivar
Secretaris Fatima
Algemeen Patricia
Financiën Giliam
Algemeen Irene

Daarnaast hebben we voor verschillende taken nog speciale mensen:

Taak Koorlid
Ledenlijst Silvia
Repertoire Irene, Michelle en Ivar
Instrumenten
Planning
Apparatuur Roy
Koorkast Daniël, Martijn en Leontine
Liturgie Irene en allen
Sleutels Irene en Leontine
Voorraad Tanya
Mappen Allen voor eigen map
Kopiëren Patricia
Website Leontine en Ivar
Stylist Patricia
Feestcommissie Michelle en Leontine
Kampcommissie Leontine en …
Opruimen Allen