De contributie voor ons koor bedraagt slechts €2,50 per maand. Voor dit bedrag zorgen wij voor koffie, thee of fris tijdens de repetitieavonden, materiaal zoals mappen en andere dingen die vervangen moeten worden. Een deel van de contributie is zelfs al voor het koorkamp!

Contributie kun je (onder vermelding van je naam) overmaken op bankrekening NL56 INGB 0684 2997 71 ten name van ‘G.F.J. Nuijten‘.